Oferta

Masz afront do wizyt w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie i innych urzędach?
Nie lubisz szperać w fachowych publikacjach?

Nie masz czasu na czasochłonne i żmudne szukanie potrzebnych informacji?

Zniechęca Cię precyzyjność podliczeń?

Współpracując z Naszym Biurem unikniesz wielu stresujących sytuacji związkach z brakiem wiedzy na temat obowiązujących przepisów i w ten sposób będziesz miał więcej czasu, który możesz przeznaczyć na rozwój firmy lub wypoczynek.

  • Oferta obsługi rachunkowej obejmuje:
    • Pomoc w zakładaniu firm i wyborze formy opodatkowania;
    • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
    • Opracowanie Planów Kont;
    • Opracowanie Polityki Rachunkowości;
    • Weryfikacja poprawności dokumentów księgowych;
    • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów;
    • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku zryczałtowanego;
    • Prowadzenie rejestrów VAT;
    • Ewidencjonowanie podatku VAT w rolnictwie;
    • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
    • Prowadzenie rozliczeń ewidencji przebiegu pojazdu;
    • Przygotowanie miesięcznych raportów na temat sytuacji rachunkowej firmy;
    • Sporządzanie miesięcznych deklaracji PIT, CIT, VAT;
    • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych;
    • Sporządzanie bilansu, informacji dodatkowej, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych;
    • Sporządzanie informacji statystycznych do GUS;
    • Wyprowadzanie zaległości w prowadzeniu księgowości;
    • Rozliczanie transakcji międzynarodowych (WNT/WDT, Eksport/Import);
    • Reprezentowanie przed US w zakresie udzielonego pełnomocnictwa;
    • Sprawdzaniu poprawności rozliczeń podatkowych i ich weryfikowanie.
  • Oferta obsługi kadr i płac obejmuje:
    • KADRY
      • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
      • Prowadzenie ewidencji urlopowej;
      • Prowadzenie ewidencji chorobowej;
      • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
    • PŁACE
      • Sporządzanie list płac;
      • Sporządzanie formularzy RMUA;
      • Sporządzanie dokumentacji do ZUS;
      • Elektroniczny przesył deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS;
      • Sporządzanie deklaracji do PFRON o zwrot części kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  • Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na:
    • utworzenie miejsca pracy;
    • prowadzenie działalności gospodarczej;
    • zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych;
    • zatrudnienia na staż.
  • Oferta sporządzania sprawozdań z korzystania ze środowiska:
    • dla właściwego Urzędu Marszałkowskiego;
    • dla właściwego Inspektora Ochrony Środowiska.
  • Usługi biurowe
    • pisanie wniosków i podań;
    • ksero;
    • fax;
    • laminowanie;
    • bindowanie.
  • Szkolenia z zakresu BHP.
    • szkolenie wstępne i okresowe pracowników;
    • opracowanie ryzyka zawodowego.
  • Udostępniamy adresu na WIRTUALNE BIURO (adres na siedzibę firmy wraz obsługą korespondencji
    • usługa dostępna wyłącznie w pakiecie z usługą księgową);
  • ZWROT PODATKÓW Z ZAGRANICY

Podatkowe rozliczenia zagraniczne.

Oferta skierowana do osób, które poza granicami kraju:

  • wykonywały pracę,
  • uzyskują przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko,
  • uzyskują dochody z innych źródeł.
  • NIEMCY
    • ZWROT PODATKI
    • ZASIŁEK RODZINNY
    • DODATEK DO ZASIŁKU
    • URLOPOWE Z SOKA-BAU
  • HOLANDIA
    • ZWROT PODATKU
    • ROZŁAKOWE
    • ZASIŁEK RODZINNY
    • DODATEK DO UBEZPIECZENIA
  • BELGIA
    • ZWROT PODATKU
  • AUSTRIA
    • ZWROT PODATKU
    • ZASIŁEK RODZINNY
  • ANGLIA
    • ZWROT PODATKU
  • DANIA
    • ZWROT PODATKU
  • NORWEGIA
    • ZWROT PODATKU
  • CZECHY
    • ZWROT PODATKU