Oferta

Masz afront do wizyt w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie i innych urzędach?
Nie lubisz szperać w fachowych publikacjach?

Nie masz czasu na czasochłonne i żmudne szukanie potrzebnych informacji?

Zniechęca Cię precyzyjność podliczeń?

Współpracując z Naszym Biurem unikniesz wielu stresujących sytuacji związkach z brakiem wiedzy na temat obowiązujących przepisów i w ten sposób będziesz miał więcej czasu, który możesz przeznaczyć na rozwój firmy lub wypoczynek.

 • Oferta obsługi rachunkowej obejmuje:
  • Pomoc w zakładaniu firm i wyborze formy opodatkowania;
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  • Opracowanie Planów Kont;
  • Opracowanie Polityki Rachunkowości;
  • Weryfikacja poprawności dokumentów księgowych;
  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów;
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku zryczałtowanego;
  • Prowadzenie rejestrów VAT;
  • Ewidencjonowanie podatku VAT w rolnictwie;
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • Prowadzenie rozliczeń ewidencji przebiegu pojazdu;
  • Przygotowanie miesięcznych raportów na temat sytuacji rachunkowej firmy;
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji PIT, CIT, VAT;
  • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych;
  • Sporządzanie bilansu, informacji dodatkowej, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych;
  • Sporządzanie informacji statystycznych do GUS;
  • Wyprowadzanie zaległości w prowadzeniu księgowości;
  • Rozliczanie transakcji międzynarodowych (WNT/WDT, Eksport/Import);
  • Reprezentowanie przed US w zakresie udzielonego pełnomocnictwa;
  • Sprawdzaniu poprawności rozliczeń podatkowych i ich weryfikowanie.
 • Oferta obsługi kadr i płac obejmuje:
  • KADRY
   • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
   • Prowadzenie ewidencji urlopowej;
   • Prowadzenie ewidencji chorobowej;
   • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
  • PŁACE
   • Sporządzanie list płac;
   • Sporządzanie formularzy RMUA;
   • Sporządzanie dokumentacji do ZUS;
   • Elektroniczny przesył deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS;
   • Sporządzanie deklaracji do PFRON o zwrot części kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na:
  • utworzenie miejsca pracy;
  • prowadzenie działalności gospodarczej;
  • zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych;
  • zatrudnienia na staż.
 • Oferta sporządzania sprawozdań z korzystania ze środowiska:
  • dla właściwego Urzędu Marszałkowskiego;
  • dla właściwego Inspektora Ochrony Środowiska.
 • Usługi biurowe
  • pisanie wniosków i podań;
  • ksero;
  • fax;
  • laminowanie;
  • bindowanie.
 • Szkolenia z zakresu BHP.
  • szkolenie wstępne i okresowe pracowników;
  • opracowanie ryzyka zawodowego.
 • Udostępniamy adresu na WIRTUALNE BIURO (adres na siedzibę firmy wraz obsługą korespondencji
  • usługa dostępna wyłącznie w pakiecie z usługą księgową);
 • ZWROT PODATKÓW Z ZAGRANICY

Podatkowe rozliczenia zagraniczne.

Oferta skierowana do osób, które poza granicami kraju:

 • wykonywały pracę,
 • uzyskują przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko,
 • uzyskują dochody z innych źródeł.
 • NIEMCY
  • ZWROT PODATKI
  • ZASIŁEK RODZINNY
  • DODATEK DO ZASIŁKU
  • URLOPOWE Z SOKA-BAU
 • HOLANDIA
  • ZWROT PODATKU
  • ROZŁAKOWE
  • ZASIŁEK RODZINNY
  • DODATEK DO UBEZPIECZENIA
 • BELGIA
  • ZWROT PODATKU
 • AUSTRIA
  • ZWROT PODATKU
  • ZASIŁEK RODZINNY
 • ANGLIA
  • ZWROT PODATKU
 • DANIA
  • ZWROT PODATKU
 • NORWEGIA
  • ZWROT PODATKU
 • CZECHY
  • ZWROT PODATKU