JPK – trochę wiadomości na temat jednolitego pliku kontrolnego

Wpis z dnia:

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)
JPK_VAT:
• to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
• dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa,
• przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej – w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Kto składa JPK_VAT
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.
Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.
Ważne!
Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:
• twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,
• zatrudniasz mniej niż 10 osób,
JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.
Kiedy NIE składasz JPK_VAT
Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o:
• sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
• zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),
• organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).
Kiedy złożyć JPK_VAT
Od 1 stycznia 2018 r. będziesz mieć obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.
Przykładowo:
• do 25 lutego wyślesz informację za styczeń,
• do 25 marca wyślesz informację za luty itd.
Jak złożyć JPK_VAT
Już teraz możesz testować elektroniczne składanie JPK_VAT dzięki aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0, która umożliwia bezpłatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysłanie pliku.
Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.
Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach Ministerstwo Finansów w połowie grudnia 2017 r. udostępniło bezpłatną aplikację e-mikrofirma do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT. Kolejna wersja aplikacji e-mikrofirma, której udostępnienie jest planowane na koniec stycznia 2018, pozwoli na generowanie i wysyłanie JPK_VAT.
Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT
Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.
Ile wynosi grzywna
Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wysokość grzywny lub mandatu karnego ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.
W przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych.
Pozostałe obowiązki podatnika
Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:
• faktur,
• ksiąg rachunkowych i podatkowych,
• wyciągów bankowych,
• obrotów magazynowych.
W takiej sytuacji będziesz mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Możesz je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli ci to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.

Oferta pracy

Wpis z dnia:

Zatrudnię księgową/księgowego z wykształceniem średnim ekonomicznym lub w trakcie studiów na kierunku rachunkowość i podatki. Zainteresowane osoby proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Więcej